Οριστικό : Ομόφωνα με Σκουτέρη!

Σχεδόν ένα τέταρτο πριν τις 9 έγινε γνωστή η απόφαση της επιτροπής εφέσεων της ΕΠΟ για το αίτημα εξαίρεσης του Σκουτέρη, που υπέβαλε η ΑΕΚ.

Τα μέλη της επιτροπής, που συνεδρίασαν χωρίς την παρουσία του Σκουτέρη, απέρριψαν ΟΜΟΦΩΝΑ το αίτημα της ΑΕΚ, στηρίζοντας τον εφέτη στο μπούλινγκ, που δέχεται τον τελευταίο καιρό.

Μετά από 10 λεπτά, αφού καθαρογραφεί η απόφαση, θα ξεκινήσει η εκδίκαση.