Ο Τριτσώνης στη θέση της συζύγου του Βασσάρα

76

Η UEFA έκανε μια μεταβολή στη θέση του convention panel αναφορικά με τις συμβάσεις της διαιτησίας. Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε ως μέλος της θέσης αυτής τον Σταύρο Τριτσώνη.

Το πάνελ της UEFA που αφορά τις συμβάσεις διαιτησίας αποτελείται από ειδικούς σε διαιτησία ή σε εκπαίδευση και οργάνωση διαιτητών. Οι αρμοδιότητες των μελών της θέσης αυτής είναι εν γένει να συμβουλεύουν τις ενώσεις μελών της UEFA σχετικά με την εκπαίδευση και την οργάνωση διαιτητών.

Την εν λόγω θέση κατείχε η Δέσποινα Κοξένογλου, σύζυγος του Κύρου Βασάρα, η οποία αντικαταστάθηκε από τον Τριτσώνη. Η ΕΠΟ είχε προτείνει τη σύζυγο του πρώην διαιτητή και νυν υπεύθυνου εκπαίδευσης διαιτητών για τη θέση.