Προσφυγή και από Κωφίδη

54

Προσφυγή είναι έτοιμος να καταθέσει ο Σάββας Κωφίδης με στόχο να διακόψει την συνεργασία του με τον Ηρακλή.

Μια αναμενόμενη κίνηση, από την στιγμή που ήδη έχει ανακοινωθεί η συνεργασία του με τον Ατέρμονα.