Πρόστιμο σε Άρη και Καλαμαριά!

99

Άρης και Απόλλων Καλαμαριάς τιμωρήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ για τα όσα έγιναν στο μεταξύ τους παιχνίδι (ρίψη πυρσών και υβριστικά συνθήματα) αλλά με…διαφορετικές ποινές. 

Για τα ίδια παραπτώματα οι «κίτρινοι» τιμωρήθηκαν με 2500 ευρώ και οι «Πόντιοι» με 1000.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της απόφασης:

Αριθμός απόφασης 105/2015: Υπόθεση κατά των σωματείων α) «ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» και β) «ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται πειθαρχικώς για το μεν πρώτο εγκαλούμενο σωματείο στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 και 2 και 15 παρ. 1 και 2 εδ. α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., για το δε δεύτερο εγκαλούμενο σωματείο στις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 και 2 και 15 παρ. 1 και 3 περ. Β’ εδ. α’ του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο., τα οποία φέρεται ότι τέλεσε, έκαστο εξ αυτών, στις 12-3-2016 κατά τη διάρκεια αγώνα πρωταθλήματος της Γ’ εθνικής κατηγορίας μεταξύ τους. ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντων των εγκαλουμένων σωματείων.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτά πειθαρχικά ελεγκτέα και, συγκεκριμένα, το εγκαλούμενο σωματείο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» πειθαρχικά ελεγκτέο α) για το πειθαρχικό αδίκημα της εκφώνησης των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας υβριστικών συνθημάτων εκ μέρους των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αναφερόμενου στο σκεπτικό αγώνα και δη κατά το 80ο λεπτό αυτού και β) για το κατ’ εξακολούθηση τελούμενο πειθαρχικό αδίκημα του ανάμματος οκτώ πυρσών κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα

και το εγκαλούμενο σωματείο «ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» πειθαρχικά ελεγκτέο α) για το πειθαρχικό αδίκημα της εκφώνησης των αναφερομένων στο σκεπτικό της παρούσας υβριστικών συνθημάτων εκ μέρους των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αναφερόμενου στο σκεπτικό αγώνα και δη κατά το 78ο και 80ο λεπτό αυτού

και β) για το κατ’ εξακολούθηση τελούμενο πειθαρχικό αδίκημα της ρίψης τριών πυρσών κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο εγκαλούμενο σωματείο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» χρηματική ποινή ύψους χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) και στο εγκαλούμενο σωματείο «ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00).