Στα δικαστήρια και του… χρόνου ο Άρης!

Δεν εκδικάστηκε τελικώς η έφεση της τιμής εκκίνησης του πλειστηριασμού για το Νέο Ρύσιο το υπ” αριθμόν 1 περιουσιακό στοιχείο της υπό πτώχευση ΠΑΕ

Μετά από επιθυμία της πλευράς του Άρη που εκπροσωπήθηκε από τους Άρη Μαστρογιάννη και Λάκη Κλεώπα,αποφασίστηκε αναβολή με τη νέα δικάσιμος να ορίζεται για τις 21 Ιανουαρίου 2016.