Σύσκεψη για τη «νέα Τούμπα»

53

Η πρώτη σύσκεψη των επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί για τη “νέα Τούμπα” αναμένεται να λάβει χώρα εντός της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο “ομάδες” που έχουν συγκροτήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σε λίγη ώρα, στην Τούμπα, θα γίνει η πρώτη συνάντηση παρουσία ανθρώπων του ΠΑΟΚ προκειμένου να συζητηθούν και να… τρέξουν ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία του νέου γηπέδου των ασπρόμαυρων.

Υπενθυμίζουμε ότι η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας αποτελείται από τους:

Νικόλαο Ιωάννου (Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Κωνσταντίνο Μπέφα (Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας).

Χρήστο Κραβαρίτη (Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Σάββα Λαδόπουλο (Προϊστάμενος του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Χρήστο Κοτρίδη (Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).

Την επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν οι:

Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης (Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

Παρασκευή Φαρµάκη (Υπάλληλος στο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών)

Άννα ∆ηµούλη (Υπάλληλος στο Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

Δημήτριος Σωτηριάδης (Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος).