Χορηγίες από ΗΠΑ

36

Βαρύτητα στα θέματα των χορηγιών θα δώσουν φέτος στην ΠΑε Ηρακλής, αφού θα πρέπει να υπάρξουν έσοδα.

Πέρα από την ελληνική αγορά που προσπαθούν να κινηθούν οι κυανόλευκοι, θα υπάρξουν και χορηγίες που θα έρθουν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι περιπτώσεις που χειρίζεται αποκλειστικά ο Τομ Παπαδόπουλος.

πηγή: iraklis1908.gr