Τέλος η ΑΕΚ με υπογραφή Σκόρδα

ΑΕΚ τέλος, έρχεται η νέα ΑΕΚ. Η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία που ήταν γνωστή ως ΑΕΚ έπαψε να υφίσταται και τυπικά από σήμερα. Το πρωί παράγοντες της ομάδας πήγαν στο Πρωτοδικείο και πήραν το έγγραφο που αποδείκνυε ότι δεν υπάρχουν προσωρινά μέτρα για την μη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την ΦΑΕΕ Αθηνών, όπου και ολοκληρώθηκε το τυπικό της εκχώρησης των χρημάτων από τον Μάκη Ψωμιάδη στο Δημόσιο κι έπειτα πήγαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά για τη λύση της ΠΑΕ.
Εκεί ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αναστάσιος Σκόρδας, υπέγραψε την επικύρωση της λύσης της ΠΑΕ ΑΕΚ και την εντολή διαγραφής της από τα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών.