Το πλήρες κείμενο της απάντησης της ΕΠΟ

Πριν από λίγο η ΕΠΟ δημοσιοποίησε το πλήρες κείμενο της απάντησής της προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αναλυτικά:

«Προς την
ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Κύριε Πρόεδρε,
Τα παρακάτω αφορούν την υπ αριθ. πρωτ. 1089/20.5.2014 (αριθ. πρωτ. Ε.Π.Ο. 18592/2014) επιστολή σας:

1. Όπως άριστα γνωρίζετε, από συστάσεως της, η Επιτροπή Εφέσεων αποτελεί το ανώτατο πειθαρχικό όργανο της Ε.Π.Ο. με αποκλειστική αρμοδιότητα μεταξύ των άλλων, την σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό κρίση, των αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων, υπήρξαν ανέκαθεν οριστικές και αμετάκλητες, μη επιτρεπομένου κανενός άλλου τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου (άρθρο 41 Στ Καταστατικού Ε.Π.Ο.) .

Εκ της φύσεως της, ως του ανωτάτου πειθαρχικού οργάνου της ΕΠΟ, η Επιτροπή Εφέσων έχει θεσμικά κατοχυρωμένη την ανεξαρτησία της και κατά ρητή καταστατική πρόβλεψη η πλειοψηφία της συγκροτείται από διατελέσαντες ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, εκ των οποίων ο Πρόεδρος της σήμερα τυγχάνει να είναι εν ενεργεία Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Ένεκα των προαναφερομένων, οι αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων, ήσαν και είναι σεβαστές από το σύνολο των διαδίκων, αλλά και όλων των εμπλεκομένων με το άθλημα του ποδοσφαίρου, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθούν, στην μακρόχρονη λειτουργία της.

2. Το Διεθνές Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στο οποίο ευθέως αναφέρετε ότι, ούτως ή άλλως, θα προσφύγετε στρεφόμενοι κατά της υπ αριθ. 45/2014 αποφάσεως της Επιτροπής Εφέσεων, δύναται να επιλύει μέσω της διαιτητικής διαδικασίας της έφεσης, διαφορές που αφορούν αποφάσεις ομοσπονδιών, ενώσεων ή άλλων αθλητικών οργάνων, στον βαθμό που αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή τους κανονισμούς των εν λόγω αθλητικών οργάνων ή από μια ειδική συμφωνία μεταξύ των διαδίκων (βλ άρθρ. S12 b – R27 – R47 Καταστατικού ICAS – CAS) .

3. Ενόψει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι:

-η Ε.Π.Ο. ως η υπερκείμενη αρχή του ποδοσφαίρου, έχει την ευθύνη της τηρήσεως των διατάξεων του καταστατικού και των κανονισμών της, του απόλυτου σεβασμού αυτών αλλά και των τεθέντων ρητρών προσχώρησης και αποδοχής των διατάξεων αυτών, τις οποίες έχουν ανεπιφύλακτα προσυπογράψει τόσο η επαγγελματική σας ένωση όσο και εσείς και οι λοιπές ΠΑΕ της Α Εθνικής Κατηγορίας,

-από καμία καταστατική ή άλλου κανονισμού διάταξη, δεν προβλέπεται και συνεπώς δεν παρέχεται το δικαίωμα, περαιτέρω προσφυγής κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο.,

-η εξαιτούμενη «σύναψη ειδικής μεταξύ μας συμφωνίας» προκειμένου να καταστεί το CAS αρμόδιο και να επιληφθεί της εν λόγω υποθέσεως, ενέχει και απονέμει προς εσάς, ιδιαίτερο δικαίωμα, το οποίο ουδέποτε ζήτησαν ή καθοιονδήποτε τρόπο απήλαυσαν οι υπόλοιπες ΠΑΕ κατά τη διάρκεια της λήγουσας αγωνιστικής περιόδου, με συνέπεια η έστω κατ απόκλιση της αρχής της ισότητας απονομή του ιδιαιτέρου αυτού δικαιώματος προς εσάς, να απαιτεί την συναίνεση και των υπολοίπων ΠΑΕ που συμμετείχαν στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος και Πρωταθλήματος της Α Εθνικής Κατηγορίας κατά την αγωνιστική περίοδο 2013 -2014,
– σε διαφορετική περίπτωση η «σύναψη της ειδικής αυτής μεταξύ μας συμφωνίας» συνιστά εν τοις πράγμασι ρητά απαγορευόμενη τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών προ της λήξεως της αγωνιστικής περιόδου.
Κατόπιν των προαναφερομένων σας γνωρίζουμε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αρνείται και δεν προσχωρεί στη σύναψη της εν λόγω απαιτούμενης (βλ άρθρ. S12 b – R27 – R47 Καταστατικού ICAS – CAS) «ειδικής αυτής συμφωνίας».