Παρέμβαση Ζαγοράκη για τον αθλητισμό

Ο Θόδωρος Ζαγοράκης με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, ζητάει την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών στα κράτη – μέλη.

Αυτή είναι η πρώτη ουσιαστικά παρέμβαση – ερώτηση του Θόδωρου Ζαγοράκη προς το Ευρωκοινοβούλιο για θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, τομέα τον οποίο γνωρίζει και μπορεί να ασχοληθεί μέσα από την παρουσία του στην Ευρωβουλή.

«Ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για μια οικονομία σε κρίση, επισημαίνει ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και παράλληλα, ζητά διευκρινίσεις επί των διαθέσιμων πόρων, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του προγράμματος COSME, για την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, δήλωσε πως ο αθλητισμός συμβάλει στην Ευρωπαϊκή οικονομία το 2% του ΑΕΠ της, ενώ στον ευρύτερο κλάδο απασχολούνται 7.3 εκατομμύρια πολίτες, περίπου το 3.5% του συνόλου των εργαζομένων στην ΕΕ, και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως με τον σωστό προγραμματισμό και την αποδοτικότητα των επενδύσεων στις αθλητικές υποδομές, ο ευρύτερος κλάδος μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για μια οικονομία σε κρίση.

Τέλος, ο Ζαγοράκης, ερωτά την Επιτροπή για τις δυνατότητες χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως την περίπτωση των Ολυμπιακών Ακινήτων, μέσω του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.