Στην αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η ΕΕΑ λόγω… Σαββίδη

Η αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κάλεσε για παροχή διευκρινίσεων τον πρόεδρο της ΕΕΑ κ. Τζουλάκη και τα μέλη της επιτροπής, στο πλαίσιο εξέτασης για παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση αφορά την καταγγελία των Γιώργου και Νίκου Σαββίδη, μετά από ανακοίνωση της ΕΕΑ.