“Ναι” στα ασφαλιστικά μέτρα

Συνεχίστηκαν οι δικαστικές διαμάχες στον Άρη με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει και πάλι Ειρηνοδικείο και την εκδίκαση της υπόθεσης με την αίτηση ακυρότητας της γενικής συνέλευσης της ΚΜΑ στις 26 Φεβρουαρίου και παράλληλα τα ασφαλιστικά μέτρα για αναστολή εκτέλεσης των αποφάσεων εκείνης της γ.σ., από τον Λάμπρο Σκόρδα.

Η ΚΜΑ δεν παραβρέθηκε, με το δικαστήριο να δέχεται τα ασφαλιστικά μέτρα. Όσο για την ακυρότητα της πρόσφατης γ.σ. της ΚΜΑ, η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 28 Μαρτίου.