Πρόστιμο στον Άρη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 14.000 ευρώ συνολικά, επέβαλε το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Super League στον Άρη, για τα όσα έλαβαν χώρα στο Χαριλάου στην αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

ΠΡΟΣ

1) ΠΑΕ ΑΡΗΣ 2) Κ. ΜΟΝΟΡΙ (Φροντιστή)
Απαλλάσσει τους εγκαλουμένους από την 6η αποδιδόμενη σε αυτούς πειθαρχική παράβαση.
Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ

α) τη χρηματική ποινή των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για την 1α πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 146/25-8-2022 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1β πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

δ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

ε) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι. α’, ΙΙΙ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και στ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 5η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ.

(αγώνας της 4-9-2022 με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ)