«Μπλόκο» στους οπαδούς του Άρη για την Καρδίτσα

???? ??????? ?????? ?1 ??????? ??????

Το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού βάζει stop στην μετακίνηση των οπαδών του Άρη στην Καρδίτσα για τον αγώνα μπάσκετ των δύο ομάδων, τη στιγμή που σε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή σε παιχνίδια της θεσσαλικής ομάδας κόντρα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ οι πόρτες άνοιξαν διάπλατα για τους φιλοξενούμενους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:

«Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις :

α) Του ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α’), όπως
ισχύει.

β) Του άρθρου 5, παρ.1, περ. α, β και δ και άρθρου 7 του ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35 Α’/23.02.2012).

γ) Του ν.4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ49 Α’/13.05.2015), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4306/2019 (ΦΕΚ48/Α/14.03.2019).

δ) Του άρθρου 66 του ν.4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού … και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 141 Α’/03.08.2016).

ε) Του ν.4479/2017 περί τροποποιήσεων του ν.2725/1999 για την άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 94 Α’/29.06.2017).

στ) Του Π.Δ.81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α’/08.07.2019).

ζ) Του Π.Δ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ121/Α/09.07.2019).
η) Του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019).

θ) Του Π.Δ.4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α’/22-01-2018), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14.03.2019).

2. Την αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 (ΦΕΚ3099/Β/01.08.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη».

3. Το με αριθμ. πρωτ.1003/7/410-ργ΄/07.03.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE , περιόδου 2022 – 2023, μεταξύ των ομάδων K.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12-03-2023 και ώρα 19:15 στο ενταύθα Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

4.Το με αριθμ. πρωτ. 1087/07.03.2023 έγγραφο της Δ.Ε.Α.Β. προς την ΕΣΑΚΕ

5. Την με αριθμ. πρωτ. 1099/08.03.2023 γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE, περιόδου 2022 – 2023, μεταξύ των ομάδων K.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12-03-2023 και ώρα 19:15 στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για
σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές».