«Έτσι θα βοηθήσουμε τον Άρη»

Η εταιρία Financial Business Systems (FBS) παραβρέθηκε στην σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του Άρη στις 5 Μαΐου, έπειτα από σχετική πρόσκληση, με τον εκπρόσωπό της Δημήτριο Καμπούρη, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ειδικό επιστήμονα σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και επενδύσεων.

Στην ιστοσελίδα της «ανέβασε» πριν από λίγο την μελέτη που έκανε και το σχέδιο που εκπονήθηκε σε πρώτη φάση για τον Άρη.
Πιο αναλυτικά: «Στη συνάντηση αυτή διατύπωσε τις απόψεις της για ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι «κίτρινοι». Με τον όρο σύνθετο, εννοούμε ότι παρουσιάζει μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούν ανάλογες ενέργειες, προτεραιότητες και δύσκολες λύσεις. Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα του ΑΡΗ είναι:

1) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ: Η δέσμη ενεργειών για τα προβλήματα του ΑΡΗ πρέπει να διαβαθμίζεται χρονικά που ξεκινά από το χθες , σήμερα, αύριο, εβδομάδα, μήνα…….. και καταλήγει στην υλοποίηση ενός τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) 2015-2018. Στο χρονικό αυτό ορίζοντα απαιτείται η σύνταξη ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος και πλάνου ενεργειών (Action Plan) με συγκεκριμένες ενέργειες σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

2) ΝΟΜΙΚΟ: Τέθηκε στο τραπέζι η περίπτωση του άρθ.106 (ια) ειδική εκκαθάριση. Για το θέμα αυτό πρέπει να γίνει αναλυτική παρουσίαση (πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα). Για κάθε νομική λύση που προτείνεται πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη εισήγηση για τις οικονομικές επιπτώσεις. Ο ΑΡΗΣ έχασε το άρθ.99 όχι στα… νομικά αλλά στα οικονομικά, με άλλα λόγια δε μπόρεσε να πείσει ότι είναι βιώσιμη επιχείρηση!!!!

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ: Το οικονομικό πρόβλημα του ΑΡΗ είναι διαχρονικό και καθημερινό. Απαιτούνται άμεσα χρήματα για τις βραχυχρόνιες ανάγκες, υπήρξε συγκεκριμένη και αναλυτική εισήγηση από τον κ. Ιωάννη Ψηφίδη. Οι χρηματικές καταβολές που θα γίνουν από τους ανθρώπους του ΑΡΗ θα είναι με τη μορφή χρηματοδότησης ή μετατροπής σε μετοχές. Η βοήθεια αυτή θα λύσει μόνο λειτουργικές ανάγκες (λειτουργικά έξοδα, αμοιβές ποδοσφαιρικού τμήματος, προσωπικό κλπ) και έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα.

Ο ΑΡΗΣ προκειμένου να προσελκύσει κεφάλαια από επενδυτή θα πρέπει να δείξει φως και να έχει ένα σχέδιο δράσης που θα ξεπερνά την τριετία (για το θέμα αυτό αναφερόμαστε στη συνέχεια). Πάνω από όλα ο ΑΡΗΣ πρέπει να αποτυπώσει τη σημερινή του οικονομική κατάσταση, σε ένα απόλυτα ρεαλιστικό ισολογισμό. Ο ισολογισμός αυτός θα είναι ισολογισμός αφετηρίας. Για να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε.

Η άμεση σύνταξη ενός προϋπολογισμού για το 2014 κρίνεται επιτακτική και αναγκαία. Η υλοποίηση του προϋπολογισμού θα γίνεται με μηνιαίες εκθέσεις και θα συντάσσεται…. μηνιαίος ισολογισμός (!!!). Έτσι τα οικονομικά του ΑΡΗ θα αποκτήσουν διαφάνεια και ο ΑΡΗΣ θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.

4) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ: Ο επενδυτής δεν έρχεται να διαχειρισθεί μια κατάσταση αλλά έρχεται με την προσδοκία του οφέλους. Η δυνατότητα για νέες χρήσεις στο γήπεδο και η υλοποίηση επενδύσεων και παρεμβάσεων δεν ανοίγει ένα παράθυρο στις προοπτικές του… ανοίγει μια πόρτα στους υποψηφίους επενδυτές. Ήδη η απόφαση για προμελέτη και στη συνέχεια δημοσιοποίηση εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτών είναι μια ευκαιρία που δε θα πρέπει να χαθεί.

5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ: Δεν μπορεί μια ΠΑΕ να είναι μια επιχείρηση και να λείπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και αυτό ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς που προαναφέραμε, δηλαδή οργανωτικά θέματα, νομικά, οικονομικά, τεχνικά, επιχειρηματικά, αθλητικά κλπ.

Για να υπάρξει επενδυτής θα πρέπει πρώτα να συνταχθεί ένα Επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan) το οποίο θα συνοδεύεται από έναν μεταβατικό προϋπολογισμό για το 2014. Ο μεταβατικός προϋπολογισμός 2014 πρέπει να λύνει τα άμεσα θέματα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η ομάδα, όπως πληρωμές παικτών, προπονητών, λειτουργικών εξόδων, διοικητικών παρεμβάσεων, νομικά θέματα κλπ.

Το επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan) πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα μιας τριετίας με δεδομένο το επενδυτικό σχέδιο για τις νέες χρήσεις του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή προηγείται ο επενδυτικός σχεδιασμός (μελέτη του γηπέδου) και ακολουθεί στη συνέχεια ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Οι βασικοί στόχοι του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τον ΑΡΗ πρέπει να είναι τρεις:
1ος ΣΤΟΧΟΣ: Νέο οργανωτικό μοντέλο διοίκησης (σύμφωνο με τη δομή και την οργάνωση Ευρωπαϊκής ομάδας)
2ος ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας (Marketing Plan)
3ος ΣΤΟΧΟΣ: Οικονομική ευρωστία

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα γίνει με συγκεκριμένες στρατηγικές (τρεις για κάθε στόχο) και συγκεκριμένες ενέργειες, (τρεις για κάθε στρατηγική). Έτσι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΑΡΗ θα αποτελείται από μια δέσμη (27) είκοσι επτά συγκεκριμένων ενεργειών. Η δέσμη αυτή των ενεργειών θα συνοδεύεται από ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

Δυστυχώς τα περισσότερα πράγματα που αναφέρονται στις θέσεις και απόψεις μας έπρεπε να αρχίσουν… χθες. Ο σχεδιασμός ξεκινά από τις απαντήσεις στα ερωτήματα: Τι; Πότε; Πώς; Πού; Αυτά τα ερωτήματα καλείται σήμερα να απαντήσει ο ΑΡΗΣ.
Με τη μεταβολή των δυνατοτήτων χρήσης γης του γηπέδου κατά την άποψή μας ο ΑΡΗΣ έχει μια σπάνια ευκαιρία. Η αξιοποίηση της ευκαιρίας αυτής από τον ΑΡΗ του δίνει μια νέα δυναμική και προοπτική που την οφείλει στον εαυτό του τώρα που γιορτάζει τα 100 χρόνια της ιστορίας του.

Θα πρέπει να γίνει σαφές από όλους μας ότι ο ΑΡΗΣ, πέραν των άλλων, είναι και μια επιχείρηση, έτσι θα πρέπει να μάθει να λειτουργεί με επιχειρηματικούς όρους. Θα πρέπει να δημιουργεί έσοδα κι από άλλες δραστηριότητες. Στην Ελλάδα τα έσοδα όλων των ΠΑΕ από εισιτήρια αντιπροσωπεύουν το 22% των συνολικών εσόδων, δηλαδή 37-38 εκατομμύρια (2012) όταν μια ευρωπαϊκή ομάδα μόνο από την πώληση της φανέλας κερδίζει διπλάσια χρήματα».