Το νέο Δ.Σ. της ΚΜΑ

Η Κοινωνία Μελών Αρη ανακοινώνει ότι μετά από την προσωρινή διαταγή που δόθηκε από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έπειτα από σχετική αίτηση για διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (λόγω παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. Λάζαρου Παπαδόπουλου), αυτό συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Αγαθάγγελος Μισιρλής

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ταουξίδης

Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ταμπακούλης

Ταμίας: Θεόδωρος Τανούλας

Υπεύθυνος Τύπου: Χρήστος Μουντζέλης

Μέλος: Δημήτριος Τατάκης

Μέλος: Αναστάσιος Τσούλιας

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Γεώργιος Χατζής

Ανδρέας Σιδέρης

Σταύρος Ιωάννου